top of page
ANJA _ GBB-ineenflits 2-6-17 (1).jpg

Het achtste chakra: Open jezelf


In het Westen zijn we het meest bekend met het systeem van zeven chakra’s, vanuit de Indiase yogafilosofie. Maar er zijn ook leringen die uitgaan van meer energiecentra. Het achtste chakra – ook wel het Universele Hart genoemd – is het gebied waar je één bent met het goddelijke.


Feit is dat we ons er steeds meer van bewust zijn dat alles met alles is verbonden. Dat we onderdeel zijn van een schepping én dat we zelf scheppers zijn. Scheppers vanuit liefde, geschapen door liefde. En daar gaat het achtste chakra over. Het is de plaats waar we een diepe eenheid ervaren. Niet alleen met alles van de schepping, maar ook met de Schepper zelf. Hier ervaar je veel ruimer dat je meer bent dan je ‘dagelijkse’ persoonlijkheid. Je ware natuur, die van onbegrensde liefde.


Locatie van het achtste chakra

Als de zeven chakra’s respectievelijk bij 1. het stuitje, 2. het heiligbeen, 3. de navel, 4. het hart, 5. de keel, 6. tussen de wenkbrauwen en 7. bij de kruin liggen, waar vind je dan het achtste chakra? Het achtste chakra is niet zozeer een plek, als wel een staat van bewustzijn. Het heeft eigenlijk geen locatie, maar wil je er contact mee maken, dan kan het wel fijn zijn om er een plaats bij te visualiseren. Verschillende stromingen hebben een ander antwoord op waar die plek is. Bijvoorbeeld tussen hart en keel, aan de schedelbasis, het punt waar in je wervelkolom de atlas en de draaier samenkomen, je aura, een vlam in het centrum van je hoofd, een ruimte in je hart of als een stralende zon zo’n dertig tot vijftig cm boven je hoofd.


Hartsbewustzijn

Contact maken met de dimensies van het hart wordt op heel verschillende manieren gedaan. Met als uitgangspunt dat je de kwetterende geest rustig maakt. Onze zintuigen trekken ons als het ware steeds de buitenwereld in door alle visuele prikkels. Terwijl we Harts bewustzijn juist ervaren vanuit onze binnenwereld. Je gedachten over toen en later loslaten, je ideeën over wie je bent laten voor wat ze zijn, daar gaat het binnen het achtste chakra om.


Sleutelwoorden zijn

  • Leven in harmonie met de omgeving

  • Afstemmen

  • Leven in het nu

  • verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven

  • Toelaten van helingsenergie

  • ontwikkelen van helende vermogens

  • Bewustwording van de natuurlijke bioritmen

  • Ik heb het recht in mijn kracht te blijven


Vastgelopen processen

Het niet voldoende ontwikkelen van de meditatieve vermogens, waardoor men meegesleept wordt in de maalstroom van het leven van anderen (men kan niet in de eigen kracht blijven).