top of page
ANJA _ GBB-ineenflits 2-6-17 (1).jpg

Communiceren met engelen via getallen

Bijgewerkt op: 23 aug. 2021

Je engelen leiden je via je gedachten, gevoelens en indrukken via woord en beeld. Ze geven ook tekens, dat zijn de dingen die je telkens weer ziet. Een van de manieren waarop engelen je graag tekens geven is via getallen (reeksen). Deze getallen zie je herhaaldelijk op kentekens, telefoonnummers, tijdsaanduidingen, digitale klokken enzovoort?


Een kenmerk van een engelenbericht is dat het repeterend is. Je hoort of ziet dus exact hetzelfde meerdere keren in een relatief korte periode. Wanneer je 3x of meer een teken hebt gekregen kun je er vanuit gaan dat het een engelenbericht is. De engelen helpen graag dus ook met het interpreteren van de boodschappen die je van hen ontvangt. Vraag hierom wanneer boodschappen niet duidelijk zijn of als je eraan twijfel of je de informatie wel goed hebt begrepen. Je kunt zelfs afspraken met de engelen zoals ik bijvoorbeeld deed voor het communiceren via de getallen! Hieronder de beknopte algemene betekenis van de getallen voor je uitschrijven.

  • 0 God praat met je, luister je?

  • 1 Je gedachten manifesteren razendsnel, houd ze positief!

  • 2 Houd moed/ geloof. (Er wordt achter de schermen gewerkt en je gebeden zijn verhoord)

  • 3 Houden verband met de verlichte meesters. Ze zijn in de buurt en willen je helpen.

  • 4 Staat voor de engelen, aanwezigheid en hulp (vraag dus!) hoe meer 444-en hoe meer engelen

  • 5 Staat voor verandering, transformatie, transmutatie ten goede

  • 6 Houd verband met financiën en materiële zaken

  • 7 Je bent op de goede weg! Ga door!

  • 8 Zijn altijd fijn ze staan voor overvloed.

  • 9 Houd verband met je zielendoel een urgente, aanmoediging om, aan het werk te gaan. (lichtwerker !)

De getallen komen uit het boekje van Doreen Virtue getallen van de engelen daarin staan alle getallen beschreven van 0 tot 999! Een handig boekje voor degene die de betekenissen willen opzoeken. Maar mijn ervaring is dat met bovenstaande kom je al een heel eind.

Enkele interpretatie voorbeelden: * Je heb de engelen om hulp gevraagd maar je ziet nog geen resultaat naar aanleiding van die hulpvraag. Dan zie je ineens overal 2 en! Je engelen geven je tekens, ze hebben je gehoord en vragen om vertrouwen te behouden. * Je vraagt de engelen om tekens en je ziet 4 en! * je vraagt je af of je er goed aan zou doen om je hart te volgen als dat een carrière switch inhoud. Je vraagt de engelen om hulp en je ziet 5 en 8 en !!! Een interpretatie zou kunnen zijn dat zij voorzien dat je overweging een verandering ten goede zou zijn en dat deze je uiteindelijk overvloed zal brengen in je leven! Drievoudige Engelen getallen Wanneer je de getallenreeks 111 of 1111 ziet opduiken is het een groot teken van een gouden kans. Beide reeksen betekenen dat zich een doorgang geopend heeft waarin je intenties en doelen zich uiterst snel zullen manifesteren. De Engelen hebben mij geleerd me op mijn gedachten en intenties te concentreren wanneer ik 111 of 1111 zie, het is bijna zoals een wens maken wanneer je een taart met kaarsen wordt gepresenteerd. Bovendien kun je opmerken dat er 1-en opduiken naast andere getallen. De andere getallen betekenen ook iets. Elke keer wanneer je het getal 4 naast 1-en ziet staan is het een teken dat de Engelen je proberen te helpen je hartenwens te manifesteren. Bijvoorbeeld, 114, 411, etc. Vier enen 1111 wat samengeteld 4 maakt betekent dat de engelen willen dat je hen vraagt om mee betrokken te worden met de manifestatie, vooral wanneer de manifestatie deel uitmaakt van je levensdoel of dienstbaar zijn aan de wereld. 1-en naast 7-en betekent dat je groot geluk zult ervaren, synchroniciteit of wat sommige mensen veel geluk zouden noemen dat je zal leiden om je hartenwens te manifesteren. Een 9 naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). Een 3 naast de 1-en vraagt je om je doelen en verlangens aan Spirit over te dragen en om begeleiding te vragen over wat te manifesteren. De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren, en wanneer ze onze aandacht vragen met getallenreeksen is het een echt teken van hun liefde en kracht. Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. Eens je de betekenis van de tekens kent en eens je accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicaties met je engelen genieten. NL Vertaling: Ulla Mertens

Engelen getallen: Hoe de Meestergetallen van de Engelen terugkomen in de tijd 10:10 uur Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen vragen je jouw gedachten te veranderen. Vraag om hulp van de Engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan! 11:11 uur Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren? 12.12 uur Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar. 13.13 uur De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor ?De verlichte meesters zijn bij je in de buurt?. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen. 14.14 uur Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor ?Er zijn engelen bij je?. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid. 15.15 uur Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf. 16.16 uur Al je materiele behoeften worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen dat materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele. 17.17 uur Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door. 18.18 uur Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiële overvloed komt nu op je pad. 19.19 uur Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses. 20.20 uur Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je. 21.21 uur Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal een daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen. 22.22 uur Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar. 23.23 uur De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen. 00.00 uur De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen. Enkelvoudige Engelengetallen 1 Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1.We zijn allemaal een, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar. 3 De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen. 4 Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele. 7 Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door! 8 Financiële overvloed komt nu op je pad. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses. 10 Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten ideeën, inzichten of helder wetend bent (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt. Voorbeelden en uitleg van dubbele engelen getallen 00 De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen. 11 Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden. 22 Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen! 33 Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen. 44 Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden. 55 Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters. 66 Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiële of wees er niet zo obsessief mee bezig. 77 Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje. 88 Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt. 99 Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen. 111 Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert. 222 Heb vertrouwen. Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 333 Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten. 444 Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed. 555 Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt. 666 Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen. 777 Gefeliciteerd! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door. 888 Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst? 999 Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak. 101 Laat je denken zich volledig richten op God. Wees creatief, net als de Schepper. Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede. 202 Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God. Je geloof zet wonderen in beweging. 303 De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen. 404 God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid. 505 Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen. 606 Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen. 707 Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven. 808 Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen. 909 Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

100 weergaven0 opmerkingen

Comments


Begint jouw reis ook hier

 

Begint jouw reis ook hier

De reis naar Verlichting, Ontspanning,

BewustZijn en Jezelf

 

Openingstijden

Elke dag vanaf 10:00

E. info@goodbodybalans.nl

bottom of page